Általános kereső –
Aktualitások

Áldozatok keresése
Név:

Település:

Nemzetiség:

Memento – Emlékezz! 2014-11-19 Memento – Emlékezz! Hét Nap, Tájoló

Memento 70 – Szabadka gyásznapjai 1944-2014 címmel jelent meg a Kegyeleti Bizottság kiadványa a budapesti Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944/45 Alapítvány jóvoltából, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

  A könyv a negyedik, átdolgozott, bővített kiadás. Elődjeit a Kegyeleti Bizottság adta ki Memento néven , így, magyar helyesírással. A most megjelent könyv borítóján a latin kifejezés olvasható. Dr. Bogner István, a bizottság alelnöke, a könyv szerkesztője elmondta: azért döntöttek a latin helyesírással írt cím mellett, mert ezzel is hangsúlyozni szeretnék, hogy nemcsak magyarok vannak az ártatlan áldozatok között, hanem németek, horvátok, sőt szerbek is. Ezt a több nemzeti kisebbséget érintő tragédiát szerették volna érzékeltetni az olvasóval, aki a kezébe veszi a könyvet. 
 A gyászt, az elmúlást idéző, 143 oldalas kiadvány nem véletlenül kapta a Szabadka gyásznapjai 1944–2014 alcímet. Lapjain ugyanis megelevenednek a városban és a környékbeli településeken, falvakban történt vérengzések eseményei. Az eddigiektől eltérően a mostani kötet történelmi, helyrajzi, néprajzi és életrajzi adatokat is közöl, hála a társszerzőknek, akik első felkérésre a legmélyebb tisztelettel adták közre tanulmányaikat, összefoglalóikat e könyv lapjain. 
 A Memento 70 — az első három Mementóhoz hasonlóan — abban különbözik minden más, a Délvidéken e témában megjelent kiadványtól, hogy tartalmazza a szabadkai és környékbeli ismert áldozatok névsorát. És amíg a Zentai úti temető 44-es parcelláján elhelyezett emléktáblákon 852 név szerepel, addig a könyv már 978 nevet tesz közzé az összesített listán. Ez is azt mutatja, hogy a Kegyeleti Bizottság munkája nem volt hiábavaló, hogy hetven évvel a szörnyű események után is még mindig fellelhető új fejlemény, információ az 1944/45-ben kivégzettekről. 
 — Folytatnunk kell a munkát, hiszen az itt közöltek is arra utalnak, hogy van még mit kutatni az áldozatok személyét, az eddig még ismeretlen, a kivégzésekkel kapcsolatos körülményeket illetően. Mindezeket figyelembe véve úgy véljük, hogy a témával továbbra is foglalkozni kell, minden aprónak tűnő részletet át kell menteni, hogy megmaradjon az utánunk következőknek emlékeztetőül a délvidéki magyarság kétségkívül legnagyobb tragédiájára — mondta egyebek között dr. Bogner István.
 A kötetet a városi könyvtár olvasótermében mutatták be csütörtökön, november 13-án. A rendezvényen megjelentek a kiadvány társszerzői, a gyászoló hozzátartozók, továbbá Kern Sólya Mária, a Kegyeleti Bizottság elnöke és Cseresnyés Kiss Magdolna, a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944/45 Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki a kérdésekre válaszolva elmondta: az alapítvány 2011. évi megalakulása óta tizenkét kiadványt jelentetett meg, és az idén, március 1-jén a budapesti Országházból útjára indította a Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 című kiállítását is. A vándortárlat — mely az eddigi kiadványokból tár a szemlélő elé részleteket, korabeli fényképeket — bejárta már szinte egész Magyarországot, a tervek szerint pedig jövőre az országhatáron túlra, így a Délvidékre is eljut
majd.
 A könyvbemutatón dr. Bogner István és Cseresnyés Kiss Magdolna ünnepélyesen is átnyújtottak egy-egy tiszteletpéldányt a jelen lévő társszerzőknek, Kern Sólya Mária pedig Szabadka város önkormányzata nevében megköszönte az alapítvány kuratóriumi elnökének az eddigi munkát és támogatást.
 A rendezvényen két-két verssel fellépett Basity Gréta és Rizsányi Attila, akik szavalataikkal igazi, fájó megemlékezéssé varázsolták magát a könyvbemutatót.
(re)