Áldozatok keresése
Név:

Település:

Nemzetiség:


1. A adatbázis azokat az információkat tartalmazza, amelyeket levéltári forrásokban, múzeumok, anyakönyvi hivatalok dokumentumaiban, történészek, helytörténészek könyveiben és tanulmányaiban található névanyagból állítottunk össze. Az adatokat olyan formában vettük át a levéltári és könyvészeti forrásokból, ahogy ott megjelentek, azok hitelességét nem ellenőriztük, s a nyilvánvaló elírásokat sem javítottuk ki. Ragaszkodtunk a dokumentumban fellelhető névformához, s lehetőség szerint sok esetben a megjegyzés rovatban beírtuk a más forrásokban feltárt adatokat is.

2. Az azonosítás megkönnyítésének érdekében a nevek magyar és szerb változatban is megjelennek, noha a forrásokban többnyire csak a szerb névalak található meg.

3. A születési és a tartózkodási hely megnevezésénél a Vajdaság esetében a Vajdasági magyar hivatalos helységnevek című, a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott dokumentumban rögzített földrajzi névformát használtuk. Abban az esetben, ha ott nem található meg egy-egy helység elnevezésének a magyar megfelelője, az 1907-ben kiadott A Magyar Szent Korona Országainak helységnévtára c. könyvben szereplő névformát vettük alapul.

4. A születési helyek állami hovatartozását illetően a Vajdaság esetében az egyszerűsítés végett mindenhol Szerb Köztársaság szerepel, s ez a kritérium azonos a Bizottság szerb tagozata adatbázisának gyakorlatával. Az állam hivatalos nevének folyamatos változásairól és az elnevezés érvényességi idejéről az alábbi áttekintés tájékoztat.


Az ország hivatalos nevei és elnevezései Az ország hivatalos nevei és elnevezései szerbül A fennállás időtartalma Megjegyzés
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. december 1. – 1929. október 3.
Jugoszláv Királyság Kraljevina Jugoslavija 1929. október 3. – 1941. április 6.
Demokratikus Föderatív Jugoszlávia Demokratska Federativna Jugoslavija 1945. augusztus 10. – 1945. november 29.
Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Federativna Narodna Republika Jugoslavija 1945. november 29. – 1963. április 7.
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija 1963. április 7. – 1992. március 27. Ez az államalakulat 1991 júniusában de facto szétesett Szlovénia és Horvátország kilépésével.
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Savezna Republika Jugoslavija 1992. április 27. – 2003. február 3.
Szerbia és Montenegró Srbija i Crna Gora 2003. február 4. – 2006. május 21.
Szerbia Köztársaság Republika Srbija 2006. június 5-én Szerbia deklarálta függetlenségét. 2008. február 17-én Kosovo tartomány albán vezetése kikiáltotta a tartomány függetlenségét.

5. Az adatbázisban előfordulnak olyan források is, amelyek azóta már nyomtatásban, könyv vagy szaktanulmány formájában megjelentek. Az idő rövidsége miatt ezeknek a munkáknak az adatállományát utólagosan már nem tüntettük fel az adatbázisban, de azok a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Vajdasági Magyar Digitális Adattárában a Könyvek menüpont alatt megtalálhatók (www.vmmi.org).

6. A levéltári forrásoknál az iratőrző intézmény nevének szerb rövidítését adtuk meg. Az alábbi táblázatban a rövidítések mellett a levéltári intézmények szerb és a magyar hivatalos megnevezése szerepel.


Szerb nyelvű rövidítés Az intézmény szerb neve Az intézmény magyar neve
AJ Arhiv Jugoslavije, Beograd Jugoszlávia Levéltára, Belgrád
AS Arhiv Srbije, Beograd Szerbia Levéltára
IAGB Istorijski arhiv Beograda, Beograd Belgrád Város Történelmi Levéltára, Belgrád
VA Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije, Beograd A Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériumának Katonai Levéltára, Belgrád
AV Arhiv Vojvodine, Novi Sad Vajdasági Levéltár, Újvidék
IABc Istorijski arhiv, Bela Crkva Történelmi Levéltár, Fehértemplom
IA Srem Istorijski arhiv „Srem”, Sremska Mitrovica Szerémség Történelmi Levéltára, Mitrovica
IAZr Istorijski arhiv, Zrenjanin Történelmi Levéltár, Nagybecskerek
IAKi Istorijski arhiv, Kikinda Történelmi Levéltár, Nagykikinda
IAPa Istorijski arhiv, Pančevo Történelmi Levéltár, Pancsova
IASu Istorijski arhiv, Subotica Történelmi Levéltár, Szabadka
IAGNS Istorijski arhiv grada Novog Sada Újvidék Város Történelmi Levéltára
IASe – IAse-OBe Istorijski arhiv, Senta Történelmi Levéltár, Zenta
IASo Istorijski arhiv, Sombor Történelmi Levéltár, Zombor
MU Muzej Vojvodine, Novi Sad Vajdasági Múzeum, Újvidék

7. A visszakereshetőség érdekében a levéltári forrásoknál meghagytuk a szerb jelzetet és az iratképző szerb megnevezést, mivel ilyen formában lehet azokat beazonosítani az említett intézetben.

8. Az erőszakos halál kategória használatával az egységesség érdekében igazodtunk a szerb adatbázis gyakorlatához, ez a megjelölés a bírósági ítélet nélküli likvidálást jelenti.

9. A levelezési rovatban lehetőség nyílik a közzétett adatállomány bővítésére és kiegészítésére, azaz az adatbázisban nem szereplő áldozatok felvételére bejelentés alapján. A bejelentés nem lehet névtelen, mert az adatközlőnek az esetleges dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátania, emellett állítása hitelességének bizonyításához szükség van a személyes tanúbizonyságára, valamint új áldozat bejelentése esetén hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy nevét az adatbázisban tanúként tüntessük fel.