Általános kereső –
Emlékezők

Áldozatok keresése
Név:

Település:

Nemzetiség:

JATIM RedStorm Xploit 2013-01-13 ITUS DI HACK OLEH JATIM RedStorm Xploit 
Szabadka_Z_A 2013-01-12 A Bukvics Iván rendőr volt a magyarok alatt, de ki is végezték. És hatvanban, mikor megesküdtünk, mentünk oda a nagynénémhez lakni, az ő felesége volt akit kivégeztek. És akkor az édesapám amikor kivégezték a nagybátyámat, akkor ő kileste, hogy hova temetik. A Bukvics rendőr volt a magyarok alatt is, meg talán benne volt valami Imrédy-pártban, és elszökött mikor kitört a háború. Csak ugye két család volt ott is és nem bírta a felesége meg a két gyerek nélkül, és hazajött, habár figyelmeztették, ...
Szabadka_S_L 2013-01-11 cserkészekkel kapcsolatba csak annyit mondjak, hogy a királyi Jugoszláviában lettem cserkész. Március 21-én lettem tulajdonképpen cserkész, akkor kaptam tulajdonképpen a nyakkendőt. Augusztus 1-jén tettem le a fogadalmat, és kaptam az egyenruhát. Úgyhogy rendesen attól kezdve számít cserkésznek. (És akkor hol volt akkor, cserkészörs? Itt Szabadkán?) Itt Szabadkán. A helyzet az volt, hogy a királyi Jugoszláviába, ott az első évbe cserkészkedtem, a második évbe segédörsvezető lettem, a harmadik é...
Bácskertes_T_M 2013-01-10 Az a jajgatás, ami vót itt háború! (Az ide behallatszott a faluba?) Rengeteg. Az így zörgött, éjje-nappa zörgött. (A jajgatás is, a emberi jajgatás?) Hát hozták a halottakat meg a betegeket, a sebesülteket. Azok ott jajgattak. (Hozták ide a faluba, ugye?) Persze, vótak kórházak Kupuszinán. Kupuszinán itt vót a kórház. És óriási jajgatás vót… hát fájdalom ugye, mer hát ugye… Kinek a keze, kinek a lába, kinek a… hát nagy nagy nagy háború vót, sokáig… elég hosszú ideig el… akkó elmenetek, mikó… val...
Bácskertes_Sz_F 2013-01-09 Az mind magyar volt akkó negyvenegybe? Szerbek vótak?) Nem, nem. Akik rendőrök vótak, azok szerbek vótak, főleg sztapariak… Igen… akik rendőrök vótak. Akkó tudom, hogy vót az a Stanko, onnét tudom, mer itt vót neki dobrovoljac fődje, háza. Kálváreátú kicsit ara ott vót egy ház. (Családja is volt annak? Gyerekei?) Nem. Pedig vót neki itt a malomba búzája. És hát neki nem is vót ott helye, hun tartani… a búzát. De hát én jóba vótam vele, kuncsaft vót, én megtiszteltem azokat, akik kuncsaftok, nem ...
Bácskertes_Sz_N_E 2013-01-08 (És abban az időben mennyi volt a magyar Zsablyán? A lakosságnak…?)..de úgy körűbelű olyan nagy vonalakba fele szerb, a másik fele magyar és német. Negyed-negyed… ott kezdem, hogy a régi Jugoszláviába, mikó bejöttek a első világháborúba, édesanyám, nagyapám meg ezek így meségettek azé, olyan rettenetes atrocitás akkó nem vót, habár mondom, hogy fele-fele, fele ilyen nemzetiség, fele amolyan. Mer a Matuska egy kicsit többet jelez a fölírásokból, hogy több vót a szerb, de hát voltak ott bunyevácok...
Bácskertes_S_M 2013-01-07 Pont azon a napon, mikó gyüttek be a oroszok… (Egy másik női hang a háttérből: de ne azt mondja édesanya, hanem a háború, mikó kezdődött…) Azt akarom mondani, mikó gyüttek be a oroszok… Igen negyvennégybe… akkó a apámma kukuricát szedtünk a országúttú vót harmadik féd. Egy kocsi elment tele katonák emberekke, mikó gyütt a második kocsi, akkó kiabát, hogy öregem, fogjon be, oszt menjen haza, me elviszik, itt vannak a muszkák. (Muszkák.) Akkó a harmadik kocsi meg kiabát, hogy itt vannak a oroszok,...
Bácskertes_J_J 2013-01-06 (Volt itt szerb lakosság valamennyi?) Vót valamellyi, az Izbradics az vót je jegyző, akkó vót a Sztankó rendőr, az ott kint lakott a nagyuca végibe, akkó vót a Jóvó kocsmáros, oszt… nem nagyon sok szerb vót itt… Há, Zomborba vót. Szerb pap a torombú lít a honvédokra. Akkó ekapták a grabancát. Úgyhogy olyan incidens vót, az Izbradics az vót a jegyző, akkó…leváltottak űket, csak azt akarom mondani, hogy azt a jegyzőt a Julina János apja, a Buják Tibinek a ópapaja …az meg megfogta hajana fogva o...
Bácskertes_G_R 2013-01-05 Nagyon vártuk, úgy vártuk mind a Isteneket, nagyon vártuk Diadalkapu vót csináva oda. Igen, ott vót egy nagy diadalkapu, Isten hozott magyar testvér. Az vót oda írra nagy betíkkel fenn, olyan nagy diadalkaput csináltak. A felnéttek, nem a gyerekek nem, a felnéttek csináták, a gyerekek is mind ott vótak, ott mind az egész falu várta a magyarokat. Én akkó gyerek vótam még öt-tíz éves, még nem is vótam tíz, de nagyon kellemes élmény vót a biztos, mer az én szileim, apám az mindég mondta, hogy megál...
Bácskertes_G_J 2013-01-04 Ott, mikor a sok betegek voltak kösztünk, mert aki vagy nagyon lefogyott, vagy valami, és akkor aszongya, hogy én is amikor mentem ottan a, mert akinek, bírtam segítettem, de itt egy me föl, meghalt, ott egy meghalt. (Há de mitől haltak azok meg?) Hát, lesoványodva, tisztára, akkó mind...(De mondta, hogy elég jó vót a táplálék...) Hát, akinek jó. De vót ám akinek nem is, nem is jó volt. Meg azé nagyon sokan átfáztak, megfáztak is, betegek lettek, de orvos nem volt. Nem volt orvos. Csak olyan ...
« 1 2 »