Database Error
Message:Could not connect to server: localhost.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Could not open database: adattar.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SET NAMES UTF8
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SET CHARACTER SET UTF8
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT * FROM korzetek1 WHERE orszagID = 6 AND Statusz = 1 ORDER BY Nev1 ASC
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT martir_aldozatok.Martir_aldozatID, martir_aldozatok.Nev, martir_aldozatok.ApjaNeve AS ApjaNeve, martir_aldozatok.Nem, IF (martir_aldozatok.SzuletesiEv=0,'',martir_aldozatok.SzuletesiEv) AS SzuletesiEv, IF(SzuletesTelepulesID IS NULL OR SzuletesTelepulesID = 0, '', szuletes_telepulesek.Nev1) AS SzuletesTelepulesNev, IFNULL(szuletes_orszagok.Nev1, '') AS SzuletesOrszagNev, IFNULL(tartozkodas_telepulesek.Nev1, '') AS TartozkodasTelepulesNev, tartozkodas_korzetek.Nev1 AS TartozkodasKozsegNev, IF (tartozkodas_korzetek1.Nev1 = '', tartozkodas_korzetek1.Nev2, tartozkodas_korzetek1.Nev1) AS TartozkodasKorzetNev, martir_nemzetisegek.Nev AS Nemzetiseg, martir_aldozatok.FoglalkozasVegzettseg AS FoglalkozasVegzettseg, IF (martir_aldozatok.Martir_eroszakoshalalmodja1ID = 0, '', martir_eroszakoshalalmodjai1.Elnevezes) AS EroszakosHalalmodja1, IF (martir_aldozatok.Martir_eroszakoshalalmodja2ID = 0, '', martir_eroszakoshalalmodjai2.Elnevezes) AS EroszakosHalalmodja2, IFNULL(eroszakoshalal_telepulesek.Nev1, '') AS EroszakosHalalTelepulesNev, EroszakosHalalHelyszine AS EroszakosHalalHelyszine, IF (martir_aldozatok.EroszakosHalalEve=0,'',martir_aldozatok.EroszakosHalalEve) AS EroszakosHalalEve, IF (EroszakosHalalDatuma = '0000-00-00','', EroszakosHalalDatuma) AS EroszakosHalalDatuma, IF (martir_aldozatok.Martir_alminositesID = 0, '', martir_alminositesek.Elnevezes) AS AlminositesElnevezes, IF (martir_alminositesek.Martir_minositesID = NULL, '', martir_minositesek.Elnevezes) AS MinositesElnevezes, TanuNev, IFNULL(tanu_telepulesek.Nev1, '') AS TanuTelepulesNev, Tanuvallomas, Megjegyzes FROM martir_aldozatok LEFT JOIN telepulesek AS szuletes_telepulesek ON martir_aldozatok.SzuletesTelepulesID = szuletes_telepulesek.TelepulesID LEFT JOIN korzetek AS szuletes_korzetek ON szuletes_telepulesek.KorzetID = szuletes_korzetek.KorzetID LEFT JOIN orszagok AS szuletes_orszagok ON szuletes_korzetek.OrszagID = szuletes_orszagok.OrszagID LEFT JOIN telepulesek AS tartozkodas_telepulesek ON tartozkodas_telepulesek.TelepulesID = martir_aldozatok.TartozkodasTelepulesID LEFT JOIN korzetek AS tartozkodas_korzetek ON tartozkodas_korzetek.KorzetID = tartozkodas_telepulesek.KorzetID LEFT JOIN korzetek1 AS tartozkodas_korzetek1 ON tartozkodas_korzetek1.Korzet1ID = tartozkodas_korzetek.Korzet1ID LEFT JOIN martir_eroszakoshalalmodjai1 ON martir_eroszakoshalalmodjai1.Martir_eroszakoshalalmodja1ID = martir_aldozatok.Martir_eroszakoshalalmodja1ID LEFT JOIN martir_eroszakoshalalmodjai2 ON martir_eroszakoshalalmodjai2.Martir_eroszakoshalalmodja2ID = martir_aldozatok.Martir_eroszakoshalalmodja2ID LEFT JOIN telepulesek AS eroszakoshalal_telepulesek ON eroszakoshalal_telepulesek.TelepulesID = martir_aldozatok.EroszakosHalalTelepulesID LEFT JOIN martir_alminositesek ON martir_alminositesek.Martir_alminositesID = martir_aldozatok.Martir_alminositesID LEFT JOIN martir_minositesek ON martir_minositesek.Martir_minositesID = martir_alminositesek.Martir_minositesID LEFT JOIN telepulesek AS tanu_telepulesek ON tanu_telepulesek.TelepulesID = martir_aldozatok.TanuTelepulesID LEFT JOIN martir_nemzetisegek ON martir_nemzetisegek.Martir_nemzetisegID = martir_aldozatok.Martir_nemzetisegID WHERE Martir_aldozatID = 8104
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT lta.Martir_leveltarianyagID, (SELECT IF (Nev='' OR ISNULL(Nev),'',Nev) FROM martir_leveltarak WHERE Martir_leveltarID = lta.Martir_leveltarID) AS Leveltar, IF (lta.Fond='' OR ISNULL(lta.Fond),lta.Fond_sr,lta.Fond) AS Fond, IF (lta.Jelzet='' OR ISNULL(lta.Jelzet),lta.Jelzet_sr,lta.Jelzet) AS Jelzet, IF (lta.Elnevezes='' OR ISNULL(lta.Elnevezes),lta.Elnevezes_sr,lta.Elnevezes) AS Elnevezes, IF (lta.Oldal='0','',lta.Oldal) AS Oldal, IF (lta.Sorszam='0','',lta.Sorszam) AS Sorszam FROM martir_leveltarianyagok AS lta WHERE lta.Statusz = 1 AND lta.Martir_aldozatID = 8104
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT k.Kiado, k.Kiadasev, k.Kiadashely, k.Cim AS KonyvCim, f.FejezetID, f.Nev AS Fejezet, f.KonyvID, IF (maf.Oldalszam<>'' AND maf.Oldalszam IS NOT NULL, CONCAT(', ',maf.Oldalszam), '') AS Oldalszam, (SELECT szerzoiminosegek.Nev FROM szerzoiminosegek WHERE szerzoiminosegek.SzerzoiminosegID = k.SzerzoiminosegID) AS Szerzoiminoseg FROM fejezetek AS f INNER JOIN martir_aldozatfejezetek AS maf ON f.FejezetID = maf.FejezetID INNER JOIN konyvek AS k ON f.KonyvID = k.KonyvID WHERE f.Statusz = 1 AND maf.Martir_aldozatID = 8104
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT *, afj.Oldalszam AS Oldalszam FROM martir_forrasjegyzekek AS fj INNER JOIN martir_aldozatforrasjegyzekek AS afj ON afj.Martir_forrasjegyzekID = fj.Martir_forrasjegyzekID WHERE fj.Statusz = 1 AND afj.Martir_aldozatID = 8104
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT cikkek.CikkID, cikkek.Cim AS Cikk, IF (rovatok.Cim = '- Nincs rovat -', '', rovatok.Cim) AS Rovat, folyoiratszamok.Cim AS Folyoiratszam, (SELECT IFNULL(GROUP_CONCAT(Nev SEPARATOR ' - '), '') FROM szerzok INNER JOIN cikkszerzo ON cikkszerzo.SzerzoID = szerzok.SzerzoID WHERE szerzok.Statusz = 1 AND cikkszerzo.CikkID = cikkek.CikkID) AS Szerzok FROM cikkek INNER JOIN martir_aldozatcikkek AS mac ON cikkek.CikkID = mac.CikkID INNER JOIN folyoiratszamok ON folyoiratszamok.FolyoiratszamID = cikkek.FolyoiratszamID LEFT JOIN rovatok ON rovatok.RovatID = cikkek.RovatID WHERE cikkek.Statusz = 1 AND cikkek.Martirium = 1 AND mac.Martir_aldozatID = ORDER BY folyoiratszamok.Datum DESC
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT Martir_aldozatallomanyID, Martir_aldozatID, AllomanyNev, ContentType, Meret FROM martir_aldozatallomanyok AS maa WHERE maa.Statusz = 1 AND maa.Martir_aldozatID =
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT mak.Martir_aldozatkepID, mak.Martir_aldozatID, mak.Nev, mak.ContentType, mak.Meret, mak.Szelmag, mak.Kepalairas FROM martir_aldozatkepek AS mak WHERE mak.Statusz = 1 AND mak.Martir_aldozatID =
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Database Error
Message:Invalid query_id: . Records could not be fetched.
MySQL Error:Too many connections
Date:2024-02-25 02:02:49
Script:/index.php?page=aldozatok&event=detail&id=8104
Délvidéki mártírium 1944–1948
Általános kereső –
Áldozatok

Áldozatok keresése
Név:

Település:

Nemzetiség:

Az áldozat részletes adatai
Születési név:
Apja neve:
Neme:
Születési éve:
Születési helye:
Születési helye (ország):
Község:
Tartózkodási hely:
Nemzetiség:
Foglalkozás/iskolai végzettség:
Erőszakos halál módja (1):
Erőszakos halál módja (2):
Az erőszakos halál helye:
Az erőszakos halál helyszíne:
Az erőszakos halál éve:
Az erőszakos halál dátuma:
Tanú neve:
Település:
Tanúvallomás:
Megjegyzés: